Loading...

大会結果

速報 中学校駅伝大阪市2018年 陸上大会結果
男子 総合結果決勝
1位 1.11.55 関大北陽中A
2位 1.12.19 今市A
3位 1.12.24 墨江丘A
4位 1.13.15 旭陽中
5位 1.13.59 旭東A
6位 1.14.26 咲くやこの花中
7位 1.14.32 長吉西A
8位 1.14.41 阪南中
9位 1.14.58 東我孫子中
10位 1.14.58 文の里中
11位 1.15.05 三稜A
12位 1.15.34 加美中
13位 1.16.00 三国中
14位 1.16.28 相生
15位 1.16.37 大正東中
16位 1.17.21 今津中
17位 1.17.35 蒲生中
18位 1.17.36 天満中
19位 1.17.46 井高野中
20位 1.18.00 野田
21位 1.18.16 星光学院中
22位 1.18.19 東淀中
23位 1.18.40 此花中
24位 1.18.41 我孫子南中
25位 1.18.47 高津中
26位 1.18.59 白鷺中
27位 1.19.14 菫中
28位 1.19.15 友渕中
29位 1.19.18 花乃井中
30位 1.19.25 夕陽丘中
31位 1.19.37 新北野中
32位 1.19.41 三稜B
33位 1.20.04 淀川中
34位 1.20.06 加美南中
35位 1.20.08 新北島中
36位 1.20.09 天王寺中
37位 1.20.16 茨田中
38位 1.20.45 大和川中
39位 1.20.47 関大北陽中B
40位 1.20.49 高倉中
41位 1.20.50 淡路中
42位 1.21.00 城陽A
43位 1.21.01 歌島中
44位 1.21.02 明星中
45位 1.21.40 玉出中
46位 1.21.54 旭東B
47位 1.22.02 中野A
48位 1.22.17 堀江中
49位 1.22.35 西淀中
50位 1.23.16 十三中
51位 1.23.18 昭和中
52位 1.23.40 生野中
53位 1.23.57 緑中
54位 1.24.02 住之江中
55位 1.24.03 長吉西B
56位 1.24.50 今市B
57位 1.25.33 佃中
58位 1.26.27 平野北中
59位 1.26.34 真住中
60位 1.27.48 墨江丘B
61位 1.28.59 田島中
62位 1.29.49 新東淀中
63位 1.30.26 西中
64位 1.30.52 城陽B
65位 1.33.27 瑞光中
66位 1.34.29 中野B

トップページへ

陸上競技モバイル
©株式会社モバイルシステム